DoIT! je neintervenční, multicentrická, retrospektivně-prospektivní studie pacientů s nádorovým onemocněním mozku, léčených v České republice dle běžné klinické praxe.

DoIT! je registr, do něhož jsou zapojena vybraná klinická centra, a to na zcela dobrovolné bázi. Projekt byl zahájen v roce 2006 a je provozován ve spolupráci s Českou neurochirurgickou společností.

Data z registru lze využít ke zhodnocení statistických ukazatelů a nepřímo i jako podklady pro organizaci péče o nemocné s nádory mozku a pro případné změny v léčebných postupech a národních standardech.

Primární cíle

  • Zjištění incidence a prevalence low grade a high grade gliomů v České republice

Sekundární cíle

  • Standardizace diagnostického procesu u gliomů centrální nervové soustavy
  • Standardizace diagnostického procesu u gliomů centrální nervové soustavy
  • Definování prognostických faktorů ve vztahu ke zvolenému typu léčby
  • Definování optimální léčby u jednotlivých subtypů gliálních nádorů a jejích stádií
  • Standardizace léčebných postupů u gliomů CNS
  • Posouzení ekonomické náročnosti léčby gliomů v ČR
  • Vypracování a zveřejnění metodických materiálů pro standardizaci vedení zdravotnické dokumentace a hodnocení výsledků péče v této diagnostické skupině.